Colofon

LAIKA CARAVANS s.p.a
Via Certaldese 41/A
50026 San Casciano in Val di Pesa

Telefoon: +39 055 80581
Fax: 055 80 58 500
E-Mail: info@etrusco.com

Iscrizione al registro d’impresa di Firenze/ P.IVA: 01029840483

Aansprakelijkheidsuitsluiting

Inhoud van het online-aanbod

Etrusco is geenszins aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de geleverde informatie. Aanspraken op aansprakelijkheid ten opzichte van Etrusco met betrekking tot schade van materiële of ideële aard door het gebruik of niet gebruik van de verstrekte informatie resp. door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie zijn principieel uitgesloten, tenzij vanwege Etrusco sprake is van aantoonbaar opzettelijk of ernstig nalatig gedrag. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. Etrusco behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de website of het volledige aanbod zonder afzonderlijke mededeling te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

 

Doorverwijzingen en links

Bij het rechtstreeks of onrechtstreeks verwijzen naar andere websites (‘links’), die buiten de verantwoordelijkheid van Etrusco vallen, geldt de aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend wanneer de auteur op de hoogte was van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk en haalbaar zou zijn om het gebruik ervan bij onwettige inhoud te voorkomen.

Etrusco verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het tijdstip waarop de link geplaatst werd geen illegale inhoud op de betreffende pagina websites stond. Etrusco heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteursrechten van de websites waarnaar een link leidt. Daarom distantieert Etrusco zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle websites waarnaar een link leidt en die na het plaatsen van de link veranderd werd. Dat geldt voor alle links en verwijzingen op de eigen website evenals voor ingevoerde gegevens van externen in door de auteur beschikbaar gestelde gastenboeken, discussiefora en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade door het gebruik of niet gebruik van dergelijke verstrekte informatie is alleen de aanbieder van de website waarnaar verwezen werd, aansprakelijk; niet diegene die enkel via links naar deze publicatie verwijst.

 

Auteurs- en merkrecht

Etrusco streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, audiodocumenten, video’s en teksten na te leven, zelf opgestelde grafieken, audiodocumenten, video’s en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, audiodocumenten, video’s en teksten.

Alle op de website vermelde en evt. door derden beschermde merken en handelsmerken zijn onbeperkt onderhevig aan de bepalingen van het telkens geldende merkrecht evenals aan de eigendomsrechten van de betreffend geregistreerde eigenaar. Enkel op basis van een loutere vermelding mag niet geconcludeerd worden dat merknamen niet door rechten van derden beschermd zijn!

Het auteursrecht voor gepubliceerde, door Etrusco zelf opgestelde objecten, blijft enkel bij Etrusco. Vermenigvuldiging of gebruik van zulke grafieken, audiodocumenten, video’s en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegelaten zonder uitdrukkelijke toestemming van Etrusco.

 

Gegevensbescherming

Indien op de website de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadres, naam, adres) in te voeren, verstrekt de gebruiker deze gegevens uitdrukkelijk op vrijwillige basis. De gegevens worden alleen voor het vermelde doel opgeslagen en gebruikt.

 

Geldigheid van deze aansprakelijkheidsuitsluiting

Deze aansprakelijkheidsuitsluiting is een onderdeel van de website, van waaruit naar deze pagina verwezen werd. Indien delen of afzonderlijke bepalingen van deze tekst niet, niet meer of onvolledig beantwoorden aan de geldende rechtspositie, blijven de inhoud en geldigheid van de overige delen van het document onverminderd van toepassing.

 

Opmerking inzake gegevensbescherming

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt zogenoemde ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en waardoor een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk is. De door een cookie verstrekte informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de beheerder van de website op te stellen en om andere diensten te verlenen in verband met het gebruik van de website en van het internet. Google zal bovendien deze informatie evt. aan derden doorgeven, indien dat wettelijk voorgeschreven is of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres combineren met andere gegevens van Google. U kunt de plaatsing van cookies door een gepaste instelling van uw browsersoftware voorkomen; we wijzen u er echter op dat u in dat geval evt. niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website stemt u in met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hiervoor beschreven manier en voor het hiervoor genoemde doel.