Colofon

Gecombineerde colofon (identificatie van aanbieder) van de Duitse telemediawet (TMG), het interstatelijk media-verdrag (MStV) en informatie conform de service-informatieplichtenverordening (DL-InfoV)

Aanbieder en zodoende verantwoordelijk voor de commerciële en bedrijfsmatige website is Etrusco GmbH, vertegenwoordigd door de directeur Christian Striebel.

1. Deze website is een informatieaanbod van:

Etrusco GmbH
Ölmühlestraße 6
88299 Leutkirch im Allgäu, Germany
E-mail: info@etrusco.com
Telefoon: +49 7561 9097-450
Website: www.etrusco.com

Zetel van Etrusco GmbH: Leutkirch im Allgäu 
Handelsregister: Amtsgericht Ulm, HRB 600248
Rechtsvorm: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gemachtigde directeur: Christian Striebel
Value Added Tax Identification Number (VAT ID)/ Btw-identificatienummer: DE306291738

 

2. Verdere opmerkingen

Inhoudelijk verantwoordelijke (§ 18 lid 2 Duits Interstatelijk Media Verdrag [MStV]) / Verantwoordelijke voor journalistieke en redactionele artikelen:
Philipp Lahl, Marketing & Communication
Adres: Etrusco GmbH, Ölmühlestraße 6, 88299 Leutkirch

Online geschillenbeslechting:

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR), dat u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr. Het ODR-platform dient als contactpunt voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting met betrekking tot contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online verkoopovereenkomsten.

Wij nemen niet deel aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een consumentenbemiddelingsorgaan in de zin van de Duitse wet op de beslechting van consumentengeschillen (VSBG) en zijn daartoe ook niet verplicht.

De juridische informatie op deze pagina en alle vragen en geschillen in verband met de vormgeving van deze website zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland.

 

3. Data Privacy

U vindt ons privacybeleid op: Privacyverklaring

 

4. Copyrights

De op onze website beschikbare teksten, afbeeldingen, foto's, video's of grafieken zijn over het algemeen auteursrechtelijk beschermd. Elk ongeoorloofd gebruik (met name het kopiëren, bewerken of verspreiden) van deze auteursrechtelijk beschermde inhoud is dan ook verboden.  Als u van plan bent deze inhoud of delen ervan te gebruiken, neem dan vooraf contact met ons op via de bovenstaande gegevens. Indien wij zelf niet de eigenaar zijn van de vereiste auteursrechtelijke gebruiksrechten, zullen wij trachten contact op te nemen met de rechthebbende.

 

5. Social Media-Platforms

Deze juridische mededeling geldt ook voor de platforms van de sociale media: